Калина 05/06/2020

Откакто го сложих не виждам нито една къртичина.

Лазар 03/06/2020

Уреда действа.

Георги 27/08/2019

Уреда работи перфектмно

Предимства: Никакви

Стоян 18/06/2019


Спаси ме от къртиците в градината.

Бисера 10/03/2019

Помага!препоръчвам го.